جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری های وزارت بهداشت
انتقال قلب پیوندی از رشت به تهران
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد؛
ضرورت توسعه آموزش علوم پزشکی متناسب با شرایط کشور
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٢٤ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
رییس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت:
مردم تهران به دلیل آلودگی هوا از ترددهای غیر ضرور خودداری کنند
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
وزیر بهداشت در مراسم افتتاح فاز دوم و کلینیک تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س) میاندوآب:
پرونده الکترونیک سلامت برای بیش از ۸۰ میلیون ایرانی تشکیل شده است
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حضور معاون اول رییس جمهور و وزیر بهداشت؛
فاز دوم و کلینیک تخصصی بیمارستان حضرت فاطمه(س) میاندوآب افتتاح شد
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون آموزشی وزارت بهداشت عنوان کرد:
ضرورت توجه بیشتر به اعتبارات حوزه آموزش علوم پزشکی
 پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 صفحه بعدی >>