سه شنبه ٧ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٦ اسفند ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
از سوی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران انجام شد؛
تشکیل کمیته " تامین تجهیزات به هنگام "/ معرفی اعضای این کمیته
 چهارشنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢٣ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکمی از سوی رییس سازمان غذا و دارو؛
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب شد
 چهارشنبه ١٧ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٩ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٨ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٨ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٦ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ٢ بهمن ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ابقا شد
 شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم سرپرست وزارت بهداشت؛
معاون آموزشی وزارت بهداشت ابقا شد
 شنبه ٢٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم سرپرست وزارت بهداشت؛
معاون بهداشت وزارت بهداشت ابقا شد
 شنبه ٢٢ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ١٩ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>