رئیس گروه نیروی انسانی و بیمارستانی معاونت درمان منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر علی ماهر مدیر کل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی، دکتر مهناز بالادست به عنوان رئیس گروه نیروی انسانی و بیمارستانی معاونت درمان منصوب شد.
 سه شنبه ٤ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، دکتر فرزاد پیرویان معاون طرح و برنامه سازمان غذا و دارو منصوب شد.
 سه شنبه ٤ خرداد ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب
رئيس ستاد كنترل و كاهش آسيب­هاي اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دكتر سيدمحمدهادي ايازي به عنوان رئيس ستاد كنترل و كاهش آسيب­ هاي اجتماعي وزارت بهداشت، درمان و‌ آموزش پزشكي منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب
عضو و دبير شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر ژاله عبدی به عنوان عضو و دبير شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب
رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر سيدرضا مجدزاده به عنوان رییس موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب
اعضای شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، اعضای شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شدند.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتصاب
عضو و رئيس شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر سیدرضا مجدزاده به عنوان عضو و رئيس شورای پژوهشی موسسه ملی تحقیقات سلامت جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسئول دبیرخانه شورایعالی انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس در وزارت بهداشت به مدت 2 سال منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس قائم مقام و دبیر شورایعالی انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس، دکتر فریبا قربانیان به عنوان مسئول دبیرخانه شورایعالی انطباق امور اداري و فني مؤسسات پزشكي با موازين شرع مقدس در وزارت بهداشت به مدت 2 سال منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور" منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی، دانشجویی و امور مجلس و رئیس بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، محمد مهدی بحرالعلوم به عنوان دبیر بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (علیهم السلام) دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور" منصوب شد.
 چهارشنبه ٢٩ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
عضو هيأت اجرايي بيست و دومین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری، دکتر زارع نژاد به عنوان عضو هيأت اجرايي بيست و دومین جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي منصوب شد.
 شنبه ١٨ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر ملک زاده به عنوان نایب رئیس شورایعالی و رئیس هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد.
 سه شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دبیر هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، دبیر هیات اجرایی بیست و دومین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی منصوب شد.
 سه شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، احمد ماهی به عنوان مدیر کل منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.
 سه شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر حق دوست را به عنوان مشاور خود و سرپرست رصدخانه اطلاعات نظام سلامت منصوب کرد.
 سه شنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد
با حکم دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر مهدوی به عنوان مشاور معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب شد.
 شنبه ٤ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشاور وزیر بهداشت در امور سلامت روان منصوب شد
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر احمدعلی نوربالا را به عنوان مشاور خود در امور سلامت روان منصوب کرد.
 چهارشنبه ١ ارديبهشت ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت منصوب شد
با حکم دکتر صدرالسادات معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر مصطفی پریدار به عنوان قائم مقام معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت منصوب شد.
 سه شنبه ٣١ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مسئول کارگروه مراقبت های حمایتی و تسکینی کمیته ملی کنترل سرطان منصوب شد
با حکم دکتر ملک زاده معاون تحقیقات و فناوری دکتر مامک طهماسبی به عنوان مسئول کارگروه مراقبت های حمایتی و تسکینی کمیته ملی کنترل سرطان منصوب شد.
 دوشنبه ٣٠ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
رئیس بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منصوب شد
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی طی حکمی دکتر محمدرضا فراهانی را به عنوان رئیس بیست و یکمین جشنواره قرآن و عترت (ع) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور منصوب کرد.
 يکشنبه ٢٩ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب شد
طی حکمی از سوی دکتر دیناروند معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو، دکتر محمود بیگلر به عنوان مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی منصوب شد.
 شنبه ٢٨ فروردين ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>