چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم وزیر بهداشت و رییس ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا؛
عضو کمیته نظارت بر توزیع کمک های بین المللی و ملی منصوب شد
 چهارشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 پنج شنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١٦ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ١٦ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 سه شنبه ١٣ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ١٢ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ١١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 جمعه ٩ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 چهارشنبه ٧ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
با حکم معاون آموزشی وزارت بهداشت؛
عضو شوراي مشاوران حوزه معاونت آموزشي منصوب شد
 دوشنبه ٥ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>