نام: سعید

نام خانوادگي: نمکی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: ایمونولوژی

مدت وزارت: از 13/10/1397 تاکنون


نام: سید حسن

نام خانوادگي: قاضی زاده هاشمی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص چشم و فوق تخصص قرنیه

مدت وزارت: از 24/05/1392 تا 13/10/1397

نام: محمدحسن

نام خانوادگي: طریقت منفرد

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص جراحی چشم

مدت وزارت: از 07/10/1391 تا 24/05/1392

نام: مرضیه

نام خانوادگي: وحید دستجردی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص زنان و زایمان

مدت وزارت: 14/06/1388  تا 07/10/1391

نام: کامران

نام خانوادگي: باقری لنکرانی

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص گوارش

مدت وزارت: 03/06/1384  الي 14/06/1388

نام: مسعود

نام خانوادگي: پزشكيان

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: جراح قلب

مدت وزارت: 01/06/1380 الي 02/06/1384

نام: محمد

نام خانوادگي: فرهادي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: متخصص گوش و حلق و بيني

مدت وزارت: 01/06/1376 الي 01/06/1380

دكترسيدعليرضا مرندي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: 27/05/1372  الي 01/06/1376

نام: رضا

نام خانوادگي: ملك زاده

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص گوارش و كبد

مدت وزارت: 23/10/1369 الي 27/05/1372

نام: ايرج

نام خانوادگي: فاضل

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص جراحي عروق و پيوند اعضاء

مدت وزارت: 08/06/1368  الي 22/10/1369

نام: سيدعليرضا

نام خانوادگي: مرندي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: فوق تخصص اطفال

مدت وزارت: 25/05/1363 الي 07/06/1368

نام: هادي

نام خانوادگي: منافي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: جراح عمومي

مدت وزارت: 21/09/1359 الي 24/05/1363

نام: موسي

نام خانوادگي: زرگر

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: جراح عمومي

مدت وزارت: 28/08/1358 الي 31/04/1359

نام: كاظم

نام خانوادگي: سامي

ميزان تحصيلات: دكترا

تخصص: روانپزشك

مدت وزارت: 28/11/1357 الي 15/08/1358

زمان شهادت: 3/9/1367