آدرس : تهران، شهرك قدس، خيابان سیمای ایران، بین فلامک و زرافشان، ستاد مركزي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  
تلفن : 80- 88363560

 

ساعت کاری : 8 الی 15:45