وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تلفن مديران روابط عمومي دانشگاه هاي علوم پزشكي

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه/ دانشکده

تلفن

نمابر

کد شهر

نشانی

1

دکترریتا ظهیری

اراک

33133980
33134501

3133980

086

خیابان شهید شیرودی خیابان علم الهدی ستاد دانشگاه

2

دکترسید احمد احمدی

ایران

86702708

86705606

86702705

88622675

021

اتوبان همت -جنت برج میلاد -دانشگاه ایران

3

محمد ذاکر توسلی

اردبیل

33522217

33522194

045

میدان قیام- ستاد مرکزی دانشگاه

4

دکتر علي افشاني

ارومیه

32220979

32229059

044

بلوار رسالت- کوی اورژانس ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی

5

علی طالبی

اسفراین

37241402

37241407

058

اسفراین -خیابان طالقانی

6

دکتر امرالله آبروش

البرز

32563356

32563348

026

بلوار آیت الله طالقانی-بالاتر از میدان طالقانی-شهرک اداری-ستاد مرکزی دانشگاه

7

دکترنجیمی

اصفهان

36685490

36685145

031

اصفهان- خ هزار جریب ساختمان گسترش شماره

8

دکترفرهاد حمزه لویی

اهواز

33738316

33337076

33367556

061

گلستان- روبروی سازمان آب و برق 5 طبقه دانشگاه علوم پزشکی سازمان مرکزی طبقه سوم

9

محبوب رستم زاد

ایلام

33364525

33364525

084

بلوار دانشجو -نرسیده به میدان مخابرات - ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

10

منوچهر پرنیان خوی

ايرانشهر

37228703

37231620

054

ایرانشهر-بلواربلوچ-خیابان بهداشت-ستاد مرکزی دانشکده

11

حسین کاید خورده

ابادان

53384024

53384024

061

ساختمان حوزه ریاست دانشگاه علوم پزشکی

12 حسین سلیمانی اسدآباد 33123070 33122231 081 اسدآباد- انتهای خیابان رفسنجانی- میدان دانشگاه

13

دکترمهدی شهبازی

بابل

32194719

32194719

011

خیابان گنج افروز -دانشگاه علوم پزشکی

14

دکتر فاطمه نوروزیان

بندرعباس

33344429

33335934

33359343

076

بلوار شهیدچمران-جنب استانداری ستاد مرکزی دع پ

15

سید مجید حسینی

بوشهر

33321621

33321621

077

بوشهر-خ معلم- روبروی مصلی نماز جمعه- دع­ پ بوشهر

16

شهرام ناروئی

بم

443411120

44340847

034

بم- بلوار شهید رجایی -دع پ بم

17

شيرعلي يعقوب پور

بیرجند

32430086

32381127

056

خیابان غفاری-سازمان مرکزی دانشگاه

18

نادر حیدری

بهبهان

52832261

52830230

061

دانشکده علوم پزشکی

19

دکتر سید جمال حسینی اقدم

تبریز

33355941
33375286

33355941

041

خیابان آزادی -انتهای خیابان گلگشت ساختمان مرکز شماره 1 دانشگاه علوم پزشکی

20

غلامرضا میری

تربت حیدریه

52224646

5228021

051

خیابان قرنی- قرنی1

21


مجید قنبرزاده

تربت جام

52525113 52525113 051 خراسان رضوی -تربت جام -خیابان شهید بهشتی

22

دکتر علیرضا پارساپور

تهران

88925071

88925072

021

بلوار کشاورز- خیابان فلسطین جنوبی-خیابان دمشق-پلاک 21-طبقه دوم

23 محمد جواد موحد جهرم 54336604 54344002 071 بلواراستاد مطهری  - سایت دانشگاه علوم پزشکی -ساختمان پردیس
24 آقای خدابخش افتخاری
جیرفت 43319361 43315990 034 جیرفت میدان شاهد

25

مهندس پیمان فیضی

خراسان شمالی

32238116

32222122

058

بجنورد-بلوار دولت- روبروی ثبت احوال-ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی- حوزه ریاست

26

هادی محمدی

خمین

46224142 4623430 086 خمین- خیابان آزادی
27 مرتضی شرقی خلخال 32427120 32422305 045 خیابان شهید مظفرعزیزی

28

مهندس فریدون جعفریان فر

 دزفول

6268218

42428218

061

دزفول، بلوار 15 خردادخ پست نبش دادگستری

29

ناصر محمدی

رفسنجان

34280018

342280092

034

رفسنجان- بلوار امام علی-سازمان دع پ

30

رشید رحمتی

زابل

32235309

32235309

054

میدان جهاد-خ شهید باقری دع پ

31

دکترمحمد هادی عباسی

زاهدان

33295763

33294390

054

میدان دکترحسابی پردیس دانشگاه

32

اسماعیل رحمانی

زنجان

33424771-3

33424774

024

زنجان- بلوار آزادی- روبروی شهرداری

33

اکرم نوری

ساوه

42220722

42223488

086

ساوه -ابتدای خیابان طالقانی

34

محمد باقرزاده

سبزوار

44011085

-

051

سبزوار-خ اسدآبادی-جنب بیمارستان حشمتیه سابق- ساختمان مرکزی علوم پزشکی روابط عمومی

35

سید علی آتشی پور

سیرجان

42272254 42266408 034 سیرجان - بلوار سید جمال اسدآبادی- جنب پارک ترافیک شهربازی

36

زهرا مهدیان

سمنان

33448995

33448995

023

بلواربسیج روبروی -بعدازپل امیرکبیر-جنب نیروی انتظامی

37

رضا محمد زمانی

شاهرود

32396017

32336017

023

نبش میدان هفت تیر- ساختمان مرکزی

38

سید علی درخشان

شهرکرد

33334497

33334497

038

شهرکرد- بلوار ایت الله کاشانی- دع پ

39

مژگان جزی زاده کریمی

شهیدبهشتی

23872215

22439903

021

تهران- ولنجک - بلواردانشجو- خ شهید اعرابی- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی-

40

دکترسیدروح اله حسینی

شیراز

32333201

32308200

071

شیراز- خ زند- نبش هلال احمر- ساختمان مرکزی دع پ

41

محمد دانشگر شوشتر 36212660 36228590 061 شوشتر- بلوار شهید شرافت- جنب امور سازمان مالیاتی

42

دکترنورالدین کریمی

علوم بهزیستی وتوانبخشی

22180125

22180125

021

تهران- خ اوین-بلوار دانشجو-خ کودکیار

43

صادق مهدوی نیا

فسا

53357093

53357092

071

فسا- میدان ابن سینا- دع­پ

44

محمد حسن ارداقیان

قزوین

33378077

33379995

028

قزوین- خ نواب شمالی- مجتمع ادارات- ساختمان ستاد دع­پ قزوین

45

محمد رسول مهدوی

قم

37724514

37724514

025

قم-خیابان ساحلی-جنب مخابرات- دانشگاه علوم پزشکی

46

مصطفی جوادی مقدم

کاشان

55441818

55450999

031

کاشان-میدان پانزده خرداد-ابتدای خ اباذر- ستاد مرکزی

47

مهندس شهرام شریفی

کردستان

33287102

33233600

087

سنندج-خ آبیدر-ستاد مرکزی دانشگاه

48

محمد ثمری

کرمان

31215804

31325802

034

بلوارجمهوری اسلامی-بعدازچهارراه شفا-سازمان مرکزی دانشگاه

49

مهدی محمدی

کرمانشاه

38353550

38374000

083

بلوارشهید بهشتی-جنب بیمارستان امام علی (ع) -ساختمان مرکزی

50

طلعت کاویانی

گیلان

33310209

33329706

013

رشت-خ نامجو- ستاد مرکزی 2

51

دکتر سید مهدی حسینی

گلستان

32470110
32430325

32424553

017

گرگان-بلوار هیرکان-سازمان دع پ گلستان

52

سید علی سده ای

گناباد

57224053

57223815

051

میدان الغدیر

53

مهدی خوشبخت

گراش

52448108-داخلی 284و222

52452335

071

گرش بلوار دانشجو دانشکده علوم پزشکی

54

عبدالرضا شهبازی

لرستان

33302033

33302033

066

خیابان معلم-ستاد مرکزی دانشگاه -ساختمان شماره 2- طبقه دوم

55

مهندس مصطفی راستی لاری

لارستان

52342877
داخلی143
52344724 071 فارس - لارستان- میدان امام خمینی- بلوارولایت - دانشکده علوم پزشکی لارستان

56

دکترفرزاد گوهردهی

مازندران

33044376

33044363

33362503

011

ساری- میدان امام-سه راه جویبار-دع پ مازندران

57

عباس بهروزی

مراغه

37256903 37256900 041 مراغه- خیابان معلم شمالی- جنب راهنمایی رانندگی- ستاد مرکزی

58

دکتر حمید رضا رحیمی

مشهد

38713634

38713634

051

خیابان دانشگاه ساختمان مرکزی دانشگاه (قرشی)

59 منصورنعیم آبادی نیشابور 42627503 42627500 051 ابتدای بلوارمعلم -میدان معلم-ساختمان مرکزی دانشگاه
60
دکترمحمد طاهری
همدان 32526200 32512972 081 چهارراه خواجه رشید-بلوارآیت ا...کاشانی

61

مالک مجیدی

یاسوج

33337251

3337370

074

بلوارشهیدمطهری ستاد مرکزی دانشگاه

62

دکترابراهیم سلمانی

شهید صدوقی یزد

37258770

37258411

035

یزد- میدان باهنر-سازمان مرکزی دانشگاه

63

مهندس شیما حقانی وارستگان 35091170 35091172 051 مشهد- بلوار وکیل اباد- بلوار لادن- نبش لادن3
64 عباس درزی دانشگاه مجازی 88504051
داخلی 145
88504051
داخلی 221
021 خیابان مطهری -خ کوه نور-کوچه یکم دانشگاه پزشکی مجازی

كاربران عزيز؛ با عرض سلام و احترام؛ چنانچه نظري در خصوص موارد فوق داريد و يا تمايل به اضافه كردن و يا اصلاح موردي در اين صفحه داريد، خواهشمند است از طريق تكميل فرم زير، اطلاع دهيد تا اقدام شود.

 

 

نسخه چاپي ارسال به دوست

سه شنبه ١١ مهر ١٣٩٦ - ١٠:٠٠ / شماره خبر: ٢٧٨٩١ / تعداد نمايش: 67198

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج