وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سازمان انتقال خون ایران اعلام کرد:

دستيابي به بیش از 4 میلیون واحد اهداي خون داوطلبانه


سازمان انتقال خون ایران به مناسبت هفته دولت اهم اقدامات و دستاوردهای  این سازمان را در دولت دوازهم اعلام کرد.

 به گزارش وبدا، گسترش شبكه خونرساني مصوب با 179 اداره کل، پايگاه و مركز انتقال خون فعال در 31 استان ، دستيابي به 4169932 واحد اهداي خون داوطلبانه (از 1 مرداد ماه 96  تا 31تیر ماه 98) تقويت و ساماندهی شبکه ملی خون رسانی کشور از اهم  اقدامات سازمان انتقال خون ایران در دولت دوازدهم بوده است .
این سازمان در زمینه کنترل فرآیندها، کنترل مستندات، اعتباربخشی، ارسال پلاسما، حوزه کنترل کیفی و حوزه فنی و فناوری های نوین نیز اقدامات ارزشمندی در دولت دوازدهم انجام داده است که به شرح زیر اعلام می شود:

کنترل فرآیندها
•    نظارت بر نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت و الزامات GMP
•    بازرسی از 4 مرکز خصوصی تولید پلاسما
•    مشارکت در انجام ممیزی های داخلی فرآیندهای ستادی، از 10 واحد مختلف
•   
اعتباربخشی

الف: فعالیت ها و اقدامات انجام شده در دفتر اعتباربخشی  مرتبط با ادارات کل انتقال خون
1-    بررسی و معتبرسازی 84 مدرک تدوین شده در ادارات کل انتقال خون
2-    معتبرسازی مدارک و مستندات مربوط به زنجیره سرد حمل و نقل خون و فراورده های آن شامل2904 سند به شرح ذیل :
سردخانه مثبت و منفی     322 مورد    زنجیره سرد حمل و نقل لوله     904مورد
بلاست فریزر      436مورد    فرآیند انجماد پلاسمای تولیدی    86 مورد
میز برچسب زنی مثبت و منفی    149 مورد    زمان برچسب زنی خون و پلاسما    226 مورد
زنجیره سرد حمل و نقل خون و پلاسما     638 مورد    ماشین حمل و نقل    23 مورد
Mapping انبار    62مورد     فریزر با ظرفیت بالا    5 مورد
جعبه بندی کیسه پلاسمایی    8مورد       

3-    برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با فعالیتهای ادارات کل انتقال خون بصورت مجازی به شرح ذیل:
•    برگزاری کارگاه آموزش مهارتي مبانی و اصول امکان سنجی تغییر در سازمان انتقال خون با شرکت 2458 نفر فراگیر
•    برگزاری کارگاه آموزش مهارتي مدیریت برنامه جامع معتبرسازی (VMP) با شرکت 2495 نفر فراگیر
•    برگزاری کارگاه آموزش مهارتي GMP در انتقال خون با مباحث (تهیه مستندات طرح جامع معتبرسازی، ایمنی و بهداشت،  اصول بهینه مستند نمودن سوابق و نگهداری تجهیزات و مکان ها (با شرکت 3054 نفر فراگیر


ارسال پلاسما

•    ارسال   1 .183903 لیتر پلاسمای Recovered جهت پالایش به مراکز پالایشگر در سال 96
•    ارسال2. 179791    لیتر پلاسمای Recovered جهت پالایش به مراکز پالایشگر در سال 97
•    ارسال 76 . 24028 لیتر پلاسمای Recovered جهت پالایش به مراکز پالایشگر در سه ماهه اول سال 98
•    ارسال 672 . 19075 لیترپلاسمای تولید شده از پلاسمای مازاد مراکز فاقد مجوز ارسال پلاسما به سایر شرکت های پالایشگر (Reliance) در سال 97
•    جمع آوری پلاسماي هايپر ايميون ضدهاري در سال 96 به میزان 537 واحد معادل حجم 462  .  305 ليتر
•    ارسال 140 . 1932 لیتر پلاسمای هایپرایمون ضد هاری به شرکت پالایشگر در سال 96
•     جمع آوری پلاسماي هايپر ايميون ضدهاري در سال 97 به میزان 1942 واحد معادل حجم (214 . 1081 ليتر)
•    تولید پلاسمای هایپرایمیون ضد هاری در سه ماهه اول سال 98 به میزان 252  لیتر معادل حجم (754 . 146 لیتر)
•     موجود بودن میزان  1165 واحد معادل 154 . 616 ليتر  پلاسماي هايپرايميون ضدهاري در سردخانه شركت پالايش و پژوهش
حوزه کنترل کیفی

برگزاري مستمر كارگاه ها و دوره هاي آموزشي براي پايگاه ها و ستاد جهت ارتقا فرآيندها و آموزش روش هاي نوين و نحوه استفاده از لوازم و تجهيزات جديد آموزش كاركنان :
1-    آموزش باز آموزی مسئولین کنترل کیفی (24 پایگاه) و 10 پایگاه بعنوان مسئول کنترل کیفی جدید الورود
2-    آموزش کارشناسان مراکز انتقال خون جهت معتبرسازی سردخانه ها، فرایند انجماد پلاسما، حمل و نقل خون (18 پایگاه)
3-    آموزش کارشناسان فنی مراکز انتقال خون جهت اسناد معتبرسازی بصورت مجازی ( 62 پایگاه )
4-    برگزاری دوره های آموزشی آشنایی با استفاده و ارزیابی ران کنترل در آزمایشات غربالگری جهت مسئولین کنترل کیفی و آزمایشات غربالگری مراکز انتقال خون( 31 مرکز)

حوزه  فنی و فناوری های نوین
•    جمع آوري موفق تعداد 4155 واحد خون بندناف؛
•    پردازش و ذخیره سازي تعداد 491 واحد خون بندناف
•    تعیین HLA تعداد 433 واحد خون بندناف
•    ثبت اطلاعات HLA  اهداکنندگان خون بندناف در سامانه شبکه ملی اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز ایران
•    ارسال 6 واحد خون بندناف به مراکز پیوند جهت پیوند به بیماران
•    جمع آوري مستقیم و پردازش بیش از 100 نمونه اختصاصی برای پیوند به بیماران
•    پردازش و ذخیره سازی 121 واحد خون محیطی آفرز شده ارجاعی از مراکز پیوند کشور، برای پیوند به بیماران
•    تدوین استانداردها و مدارک لازم جهت فرآیند پذیرش، پردازش، انجماد و ذخیره¬سازی واحدهای خون بندناف ارجاعی از مراکز پیوند کشور
•    اجرای دوره های آموزشی متعدد جهت آموزش فرآیندهای مرتبط به بانک خون بندناف و سلول های بنیادی به دستیاران پاتولوژی و فوق تخصص¬ خون و انکولوژی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور

اطلاعات پیوندهای انجام شده با استفاده از واحدهای خون بندناف جمع آوری شده، پردازش و ذخیره شده توسط بانک خون بندناف سازمان انتقال خون ایران
جنسیت بیمار    سن بیمار    نوع بیماری    نوع پیوند    مرکز پیوند    سال انجام پیوند
دختر    5 ساله    تالاسمی    آلوژن    مرکز طبی کودکان    1396
دختر    6 ساله    آنمی آپلاستیک    آلوژن    کودکان مفید    1396
دختر    8 ساله    فلج مغزی (CP)    آلوژن    منتصریه مشهد    1398
پسر    5 ساله    آنمی فانکونی    آلوژن    مرکز طبی کودکان    1398
دختر    6 ساله    آنمی فانکونی    آلوژن    مرکز طبی کودکان    1398
دختر    2 ساله    SCID    آلوژن    مرکز طبی کودکان    1398

•    افزایش و تمدید استقرار نظام مراقبت از خون (هموویژلانس) در 85 درصد بیمارستانهای کشور (795بیمارستان)
•    استقرار و راه اندازی مراکز پذیره نویسی سلول های بنیادی در ادارات کل انتقال خون (31 استان)
•    جذب (35452) نفر اهداکننده سلول های بنیادی خونساز
•    پذیرش و جستجو جهت یافتن اهداکننده مناسب برای 1041 بیمار
•    گسترش شبكه خونرساني مصوب با 179 اداره کل، پايگاه و مركز انتقال خون فعال در 31 استان
•    دستيابي به 4171794 واحد اهداي خون داوطلبانه
•    پايش منظم شاخص های مهم اهدای خون و دستيابی به  59 درصد اهدای خون مستمر
•     معرفی 246440 اهداکننده به مراکز بهداشت سراسر کشور جهت دريافت واکسن ضد هپاتيت نوع B در جهت ارتقای ضريب سلامت خون های اهدايی
•    توسعه و تقويت "نظام مراقبت سلامت اهدای خون" و  "نظام مراقبت از اهداکنندگان"
       
•    متمرکز سازی آزمایشات غربالگری در 6 مرکز از ادارات کل انتقال خون کشور
•    راه اندازی پلاسمافرزیس تولیدی در 15 مرکز و تولید 60171 واحد پلاسما معادل 30817  لیتر پلاسما
•    افزایش تولید فرآورده نوین پلاکت فرزیس به  میزان 5 . 11درصد کل پلاکت کنسانتره در کشور
•     تولید 5 . 35 درصد گلبول قرمز کم لوکوسیت به نسبت گلبول قرمز متراکم در کل کشور

نسخه چاپي ارسال به دوست

دوشنبه ٤ شهريور ١٣٩٨ - ٠٨:٢٠ / شماره خبر: ١٩٤٤٠٧ / تعداد نمايش: 261

برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج