معرفي اولين سايت آموزش مداوم الكترونيكي جامعه پزشكي كشور
هدف كلي از اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزكشي (مصوب 1375) ارتقاي سطح دانش ومهارت‌هاي شغلي، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي و درماني كشور و دستيابي به استانداردهاي كارآمد و مطلوب خدمات پزشكي و حرفه‌هاي وابسته منطبق با نيازهاي جامعه است.
 چهارشنبه ٧ بهمن ١٣٨٨ - نظرات : ٢متن کامل >>
راهنماي شركت در برنامه‌هاي آموزش مداوم و صدور گواهي نهايي
هدف كلي از اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي (مصوب 1375) ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي شغلي، بهينه‌سازي خدمات بهداشتي،درماني كشور
 يکشنبه ٤ بهمن ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه­های آموزش مداوم پزشکان – سال ١٣٨٨
انواع برنامه هاي حضوري
.
 يکشنبه ٢٠ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 شنبه ٥ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه­های آموزش مداوم پزشکان – سال 1387
برنامه­های خودآموزی
.
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه­های آموزش مداوم پزشکان – سال 1387
برنامه­های مدون
.
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه­های آموزش مداوم پزشکان – سال 1387
همایش­ها و کنگره­ها
.
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ١متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ١متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 يکشنبه ٦ ارديبهشت ١٣٨٨ - نظرات : ٠متن کامل >>